ศาลแขวงพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพิษณุโลก Phitsanulok Kwaeng Court

ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำบ้านพักข้าราชการตุลาการ เลขที่ 125/7 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ