ศาลแขวงพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพิษณุโลก Phitsanulok Kwaeng Court

ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ