ศาลแขวงพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพิษณุโลก Phitsanulok Kwaeng Court

ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ