ศาลแขวงพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพิษณุโลก Phitsanulok Kwaeng Court

ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่องประกาศราคากลางจ้างเหมาบังคับคดีผู้ประกัน (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารแนบ