ศาลแขวงพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพิษณุโลก Phitsanulok Kwaeng Court

ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่องประกาศราคากลางจ้างเหมาบังคับคดีผู้ประกัน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารแนบ