ศาลแขวงพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพิษณุโลก Phitsanulok Kwaeng Court

ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะ และบ่อบำบัดน้ำเสีย (ทิศตะวันออก) บริเวณอาคารศาลแขวงพิษณุโลก จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ