ศาลแขวงพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพิษณุโลก Phitsanulok Kwaeng Court

ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ