ศาลแขวงพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพิษณุโลก Phitsanulok Kwaeng Court

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล


เอกสารแนบ