ศาลแขวงพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพิษณุโลก Phitsanulok Kwaeng Court

ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดพิจารณาคดี ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน กันยายน 2560
เอกสารแนบ