ศาลแขวงพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพิษณุโลก Phitsanulok Kwaeng Court

ศาลแขวงพิษณุโลกร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ศาลแขวงพิษณุโลกร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


เอกสารแนบ