หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
คดีผู้บริโภค 
ผลหมายทางไปรษณีย์  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ  
ศูนย์สมานฉันท์ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ศาลแขวงพิษณุโลกเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี โดยคดีที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ เช่น คดีอาญาแผ่นดินทุกคดีจะมีผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจำเลยปฏิเสธ, คดีอาญาที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ,และคดีอื่นที่ศาลเห็นสมควร


                  


       

              

          
 

                      

     

 

        
                                            


ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการ(ฯ   20 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 6 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 23 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณฯ   22 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 20 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   9 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 26 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557   22 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 31 )
ดาวโหลด หนังสือมอบอำนาจ   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 25 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุด   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 25 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัตฯ   27 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 94 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแขวงพิษณุโลกประชุมเรื่องแผนพัฒนารายบุคคล (IDP ) และเตรียมความพร้อมรับการตรวจนิเทศงาน
ศาลแขวงพิษณุโลกประชุมเรื่องแผนพัฒนารายบุคคล (IDP ) และเตรียมความพร้อมรับการตรวจนิเทศงาน
  :: วันที่ 12 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลแขวงพิษณุโลกเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ศาลแขวงพิษณุโลกเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  :: วันที่ 12 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมสังเกตการณ์ พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมสังเกตการณ์ พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ
  :: วันที่ 12 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลแขวงพิษณุโลกให้โอวาทแก่นักศึกษา ที่ขอรับการฝึกประสบการณ์ ณ ศาลแขวงพิษณุโลก
ศาลแขวงพิษณุโลกให้โอวาทแก่นักศึกษา ที่ขอรับการฝึกประสบการณ์ ณ ศาลแขวงพิษณุโลก
  :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมพิธีฌาปนกิจ
  :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 164 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)