หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพิษณุโลก
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาล 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
คดีผู้บริโภค 
ผลหมายทางไปรษณีย์  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ  
ศูนย์สมานฉันท์ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ศาลแขวงพิษณุโลกเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี โดยคดีที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ เช่น คดีอาญาแผ่นดินทุกคดีจะมีผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจำเลยปฏิเสธ, คดีอาญาที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ,และคดีอื่นที่ศาลเห็นสมควร


     


            


       

              

          
 

                      

     

 

        
                                            


ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนธันวาคม 2557   24 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 27 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการ(ฯ   20 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 12 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 24 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณฯ   22 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 21 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   9 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 32 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557   22 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 31 )
ดาวโหลด หนังสือมอบอำนาจ   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 29 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุด   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 27 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัตฯ   27 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 94 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้การต้อนรับคณะตรวจนิเทศงาน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้การต้อนรับคณะตรวจนิเทศงาน
  :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ผู้อำนวยการประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจราชการและนิเทศงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจราชการและนิเทศงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
  :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแขวงพิษณุโลกเลือกผู้ประนีประนอมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลแขวงพิษณุโลกเลือกผู้ประนีประนอมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
  :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลแขวงพิษณุโลกให้การต้อนรับผู้อำนวยการ
ศาลแขวงพิษณุโลกให้การต้อนรับผู้อำนวยการ
  :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลแขวงพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ประนีประนอมประจำศาล
ศาลแขวงพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ประนีประนอมประจำศาล
  :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมงาน วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมงาน วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557
  :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)