หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพิษณุโลก
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาล 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
คดีผู้บริโภค 
ผลหมายทางไปรษณีย์  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ  
ศูนย์สมานฉันท์ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ศาลแขวงพิษณุโลกเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี โดยคดีที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ เช่น คดีอาญาแผ่นดินทุกคดีจะมีผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจำเลยปฏิเสธ, คดีอาญาที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ,และคดีอื่นที่ศาลเห็นสมควร 

            
     
                            

                 

          
 

                      

     

 


        
                                            
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดพิจารณาคดี ประจำปีงบประมาณ ฯ   29 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 11 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดทำการในวันหยุดเดือน พฤศจิกายน 2558   20 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 17 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดทำการในวันหยุดเดือน ตุลาคม 2558   19 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 6 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดพิจารณาคดี ประจำปีงบประมาณ ฯ   16 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 11 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดทำการในวันหยุดเดือน กันยายน 2558   31 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 66 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดทำการในวันหยุดเดือน สิงหาคม 2558   13 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 96 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุด เดือนกรกฎาคม 2558   22 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 118 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดทำการในวันหยุดเดือน มิถุนายน 2558   19 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 42 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ขึ้นทะเบียนล่ามอาสาประจำศาลแขวงพิษณุโลก   18 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 38 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2558   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 33 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนฯ   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 180 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   27 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 140 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครล่ามอาสาประจำศาลแขวงพิษณุโลก   11 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 65 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนมกราคม 2558   24 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 60 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนธันวาคม 2557   24 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 48 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 44 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณฯ   22 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 121 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   9 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 132 )
ดาวโหลด หนังสือมอบอำนาจ   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 63 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัตฯ   27 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 113 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี
  :: วันที่ 19 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอวยพรวันเกิด
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอวยพรวันเกิด
  :: วันที่ 19 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดงานเลี้ยง
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดงานเลี้ยง "ร้อยความรัก ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย มิลืมเลือน "
  :: วันที่ 18 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
ผู้อำนวยการประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ
ผู้อำนวยการประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ
  :: วันที่ 18 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นประธานในพิธีมงคลสมรส
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นประธานในพิธีมงคลสมรส
  :: วันที่ 16 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 110 )
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการเจรจาประนอมหนี้ บังคับคดีผู้ประกันประจำปีงบประมาณ 2559
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการเจรจาประนอมหนี้ บังคับคดีผู้ประกันประจำปีงบประมาณ 2559
  :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)