หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพิษณุโลก
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
คดีผู้บริโภค 
ผลหมายทางไปรษณีย์  
ผู้ดูแลระบบ 

ศาลแขวงพิษณุโลกเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี โดยคดีที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ เช่น คดีอาญาแผ่นดินทุกคดีจะมีผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจำเลยปฏิเสธ, คดีอาญาที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ,และคดีอื่นที่ศาลเห็นสมควร


                  


       

              

          
 

                      

     

 

        
                                            


ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557   22 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 15 )
ดาวโหลด หนังสือมอบอำนาจ   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 14 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุด   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 18 )
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการ “ พัฒนาระบบการให้บริการ และจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน”   3 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 49 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัตฯ   27 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 87 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ผู้อำนวยการนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลแขวงพิษณุโลก เข้ารายงานตัวต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
ผู้อำนวยการนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลแขวงพิษณุโลก เข้ารายงานตัวต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
  :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ผู้อำนวยการประชุมข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงพิษณุโลก
ผู้อำนวยการประชุมข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงพิษณุโลก
  :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะผู้พิพากษาร่วมปรึกษาข้อราชการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะผู้พิพากษาร่วมปรึกษาข้อราชการ
  :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่ ประจำปี 2557
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่ ประจำปี 2557
  :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่ ประจำปี 2557
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่ ประจำปี 2557
  :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่ ประจำปี 2557
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่ ประจำปี 2557
  :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)