หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาล 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
คดีผู้บริโภค 
ผลหมายทางไปรษณีย์  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ  
ศูนย์สมานฉันท์ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ศาลแขวงพิษณุโลกเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี โดยคดีที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ เช่น คดีอาญาแผ่นดินทุกคดีจะมีผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจำเลยปฏิเสธ, คดีอาญาที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ,และคดีอื่นที่ศาลเห็นสมควร


     


            


       

              

          
 

                      

     

 
        
                                            
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนมกราคม 2558   24 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 20 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนธันวาคม 2557   24 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 37 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการ(ฯ   20 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 15 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 29 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณฯ   22 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 25 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   9 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 37 )
ดาวโหลด หนังสือมอบอำนาจ   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 29 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัตฯ   27 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 96 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้การต้อนรับข้าราชการศาลยุติธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้การต้อนรับข้าราชการศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ข้าราชการศาลยุติธรรมย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ข้าราชการศาลยุติธรรมย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
  :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมงานบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวนมหาราช
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมงานบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวนมหาราช
  :: วันที่ 12 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมขอพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมขอพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
  :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมขอพรปีใหม่ผู้อำนวยการ
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมขอพรปีใหม่ผู้อำนวยการ
  :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกขอพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกขอพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
  :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)