หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาล 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
คดีผู้บริโภค 
ผลหมายทางไปรษณีย์  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ  
ศูนย์สมานฉันท์ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ศาลแขวงพิษณุโลกเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี โดยคดีที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ เช่น คดีอาญาแผ่นดินทุกคดีจะมีผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจำเลยปฏิเสธ, คดีอาญาที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ,และคดีอื่นที่ศาลเห็นสมควร


     


            
       

              

          
 

                      

     

 
        
                                            


ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครล่ามอาสาประจำศาลแขวงพิษณุโลก   11 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 26 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนมกราคม 2558   24 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 30 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนธันวาคม 2557   24 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 38 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการ(ฯ   20 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 23 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 31 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณฯ   22 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 29 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   9 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 40 )
ดาวโหลด หนังสือมอบอำนาจ   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 32 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัตฯ   27 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 98 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแขวงพิษณุโลกให้การต้อนรับ ศาลจังหวัดชัยนาทเข้าศึกษาดูงานไกล่เกลี่ย
ศาลแขวงพิษณุโลกให้การต้อนรับ ศาลจังหวัดชัยนาทเข้าศึกษาดูงานไกล่เกลี่ย
  :: วันที่ 3 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลแขวงพิษณุโลกให้โอวาทแก่นักศึกษา ที่ขอรับการฝึกประสบการณ์ ณ ศาลแขวงพิษณุโลก
ศาลแขวงพิษณุโลกให้โอวาทแก่นักศึกษา ที่ขอรับการฝึกประสบการณ์ ณ ศาลแขวงพิษณุโลก
  :: วันที่ 3 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม อ.ก.บ.ศ ครั้งที่ 1/2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม อ.ก.บ.ศ ครั้งที่ 1/2558
  :: วันที่ 27 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ผู้อำนวยการประชุม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการศาล
ผู้อำนวยการประชุม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการศาล
  :: วันที่ 27 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการพัฒนาระบบ การให้บริการพนักงานต้อนรับประจำศาลแขวงพิษณุโลก
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการพัฒนาระบบ การให้บริการพนักงานต้อนรับประจำศาลแขวงพิษณุโลก
  :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก
  :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)