หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
คดีผู้บริโภค 
ผลหมายทางไปรษณีย์  
ผู้ดูแลระบบ 

ศาลแขวงพิษณุโลกเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี โดยคดีที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ เช่น คดีอาญาแผ่นดินทุกคดีจะมีผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจำเลยปฏิเสธ, คดีอาญาที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ,และคดีอื่นที่ศาลเห็นสมควร
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน


                  
  
       
     

          
  


ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ดาวโหลด เอกสารประกอบโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ เรื่องการดำเนินการทางวินัยและความารับผิดทางละเมิดขฯ   22 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 138 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดรถโดยสารตู้ขนาด 12 ที่นั่ง   13 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 58 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุด   22 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 30 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัตฯ   27 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 76 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมงานวันศาลยุติธรรมประจำปี 2557
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมงานวันศาลยุติธรรมประจำปี 2557
  :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ผู้พิพากษาหัวหน้า่ศาลร่วมรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีไทย
ผู้พิพากษาหัวหน้า่ศาลร่วมรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีไทย
  :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ผู้อำนวยการประชุมข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงพิษณุโลก
ผู้อำนวยการประชุมข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงพิษณุโลก
  :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ผู้อำนวยการประชุมจัดงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
ผู้อำนวยการประชุมจัดงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
  :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลแขวงพิษณุโลกประชุมการจัดงาน 132 ปี วันศาลยุติธรรม
ศาลแขวงพิษณุโลกประชุมการจัดงาน 132 ปี วันศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรายงานตัวต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรายงานตัวต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
  :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)