หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพิษณุโลก
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาล 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
คดีผู้บริโภค 
ผลหมายทางไปรษณีย์  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ  
ศูนย์สมานฉันท์ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ศาลแขวงพิษณุโลกเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี โดยคดีที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ เช่น คดีอาญาแผ่นดินทุกคดีจะมีผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจำเลยปฏิเสธ, คดีอาญาที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ,และคดีอื่นที่ศาลเห็นสมควร


     


            
       

              

          
 

                      

     

 
        
                                            


ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนฯ   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 41 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   27 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 94 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 89 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดทำการในวันหยุดเดือน เมษายน 2558   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 20 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครล่ามอาสาประจำศาลแขวงพิษณุโลก   11 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 37 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนมกราคม 2558   24 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 35 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนธันวาคม 2557   24 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 39 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการ(ฯ   20 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 24 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 33 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณฯ   22 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 33 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   9 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 44 )
ดาวโหลด หนังสือมอบอำนาจ   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 34 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัตฯ   27 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 102 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการอบรม หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการอบรม หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
  :: วันที่ 26 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดงานเลี้ยง
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดงานเลี้ยง "ร้อยรัดด้วยดวงใจ จากสายใยที่ผูกพัน"
  :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแขวงพิษณุโลก
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแขวงพิษณุโลก
  :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลแขวงพิษณุโลกประชุม เตรียมความพร้อมเปิดศาลแขวงนครไทย
ศาลแขวงพิษณุโลกประชุม เตรียมความพร้อมเปิดศาลแขวงนครไทย
  :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลแขวงพิษณุโลกประชุม เตรียมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ศาลแขวงพิษณุโลกประชุม เตรียมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
  :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมงานสวดอภิธรรม
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมงานสวดอภิธรรม
  :: วันที่ 9 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)