หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพิษณุโลก
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
คดีผู้บริโภค 
ผลหมายทางไปรษณีย์  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ  
ศูนย์สมานฉันท์ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ศาลแขวงพิษณุโลกเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี โดยคดีที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ เช่น คดีอาญาแผ่นดินทุกคดีจะมีผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจำเลยปฏิเสธ, คดีอาญาที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ,และคดีอื่นที่ศาลเห็นสมควร


                  


       

              

          
 

                      

     

 

        
                                            


ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณฯ   22 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 1 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   9 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 14 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557   22 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 19 )
ดาวโหลด หนังสือมอบอำนาจ   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 15 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุด   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 18 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัตฯ   27 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 89 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลก (สาขานครไทย)
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลก (สาขานครไทย)
  :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม อ.ก.บ.ศ ครั้งที่ 5/2557
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม อ.ก.บ.ศ ครั้งที่ 5/2557
  :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมงานสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 25
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมงานสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 25
  :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา
  :: วันที่ 12 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยรักผูกพัน คิดถึงกันตลอดไป ผู้เกษียณราชการ
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยรักผูกพัน คิดถึงกันตลอดไป ผู้เกษียณราชการ
  :: วันที่ 8 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)