หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพิษณุโลก
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาล 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
คดีผู้บริโภค 
ผลหมายทางไปรษณีย์  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ  
ศูนย์สมานฉันท์ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ศาลแขวงพิษณุโลกเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี โดยคดีที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ เช่น คดีอาญาแผ่นดินทุกคดีจะมีผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจำเลยปฏิเสธ, คดีอาญาที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ,และคดีอื่นที่ศาลเห็นสมควร 

            
       
                               

          
 

                      

     

 


        
                                            
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุด เดือนกรกฎาคม 2558   22 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 13 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดทำการในวันหยุดเดือน มิถุนายน 2558   19 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 20 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ขึ้นทะเบียนล่ามอาสาประจำศาลแขวงพิษณุโลก   18 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 13 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2558   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 19 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนฯ   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 148 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   27 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 117 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครล่ามอาสาประจำศาลแขวงพิษณุโลก   11 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 44 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนมกราคม 2558   24 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 41 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนธันวาคม 2557   24 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 44 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 35 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณฯ   22 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 44 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   9 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 53 )
ดาวโหลด หนังสือมอบอำนาจ   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 56 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัตฯ   27 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 109 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการ สร้างสมานฉันท์และสันติวิธีในเรือนจำ
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการ สร้างสมานฉันท์และสันติวิธีในเรือนจำ
  :: วันที่ 3 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลแขวงพิษณุโลกให้การต้อนรับ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาและคณะ
ศาลแขวงพิษณุโลกให้การต้อนรับ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาและคณะ
  :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมพิธี ทำบุญฉลองพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมพิธี ทำบุญฉลองพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ
  :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมสังเกตการณ์ การประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมสังเกตการณ์ การประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการวิทยากรตัวคูณ
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดโครงการวิทยากรตัวคูณ
  :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมเปิดโครงการ และนิทรรศการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมเปิดโครงการ และนิทรรศการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี
  :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)