หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพิษณุโลก
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
คดีผู้บริโภค 
ผลหมายทางไปรษณีย์  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ  
ศูนย์สมานฉันท์ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ศาลแขวงพิษณุโลกเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี โดยคดีที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ เช่น คดีอาญาแผ่นดินทุกคดีจะมีผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจำเลยปฏิเสธ, คดีอาญาที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ,และคดีอื่นที่ศาลเห็นสมควร


                  


       

              

          
 

                      

     

 

        
                                            


ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 18 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณฯ   22 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 17 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการอาคารศาลแขวงพิษณุโลกและที่ทำฯ   9 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 18 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุดเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557   22 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 27 )
ดาวโหลด หนังสือมอบอำนาจ   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 22 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง แจ้งเปิดวันทำการในวันหยุด   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 19 )
ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่อง กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัตฯ   27 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 94 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมพิธีฌาปนกิจ
  :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 113 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้การต้อนรับรองประธานศาลฎีกา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้การต้อนรับรองประธานศาลฎีกา
  :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมงานสวดอภิธรรม
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมงานสวดอภิธรรม
  :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 112 )
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
  :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบประกาศเกียรติคุณแก่ทนายความ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบประกาศเกียรติคุณแก่ทนายความ
  :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมรดน้ำและฟังสวดอภิธรรมศพคืนแรก
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมรดน้ำและฟังสวดอภิธรรมศพคืนแรก
  :: วันที่ 30 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 407 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)