ศาลแขวงพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพิษณุโลก Phitsanulok Kwaeng Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 25
ผบ.611/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.612/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.613/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.614/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.615/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.616/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.617/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.618/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.619/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.620/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.621/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.622/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.623/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.624/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.625/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.626/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.627/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.921/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.922/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
เวลา 16.30 น.
พ.367/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.42/61
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
อ.1310/57
ฟังผลการชำระหนี้
เวลา 13.30 น.
อ.1468/60
นัดสืบพยานโจทก์ - จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ1110/59
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ533/58
สืบโจทก์ -จำแลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.