หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพิษณุโลก Phitsanulok Kwaeng Court
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 152
อ1542/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ199/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ200/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ201/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ312/59
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ2664/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2665/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2666/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2667/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2668/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2669/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2670/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2671/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2672/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2673/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2674/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2675/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2676/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2677/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2678/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2679/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2680/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2681/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2682/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2683/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2684/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2685/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2686/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2687/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2688/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2689/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2690/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2691/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2692/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2693/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2694/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2695/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2696/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2697/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2698/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2699/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2700/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2701/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2702/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2703/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2704/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2705/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2706/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2707/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2708/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.569/55
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ1000/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ1001/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ1002/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ1003/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ1017/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ2602/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2603/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2604/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2605/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2606/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2607/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2608/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2609/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2610/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2611/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2612/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2613/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2614/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2615/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2616/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2617/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2618/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2619/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2620/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2621/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2622/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2623/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2624/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2625/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2626/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2627/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2628/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2629/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2630/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2631/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2632/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2633/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2634/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2635/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2636/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2637/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2638/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2639/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2640/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2641/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2642/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2643/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2644/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2645/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2646/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2647/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2648/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2649/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2650/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2651/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2652/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2653/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2654/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2655/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2656/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2657/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2658/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2659/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2660/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2661/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2662/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2663/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2709/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2710/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2711/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2712/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2713/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2714/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2715/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2716/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2717/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2718/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2719/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2720/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2721/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2722/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2723/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2724/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2725/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2726/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2727/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2728/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2729/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2730/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2731/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2732/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2733/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2734/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2735/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2736/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2737/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ998/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ999/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ382/58
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ451/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ111/59
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)