ศาลแขวงพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพิษณุโลก Phitsanulok Kwaeng Court


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 11
ผบ6061/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6073/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6074/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6113/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6114/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6132/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6158/59
ไกล่เกลี่ย/พร้อม/สืบ/ฟังฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.244/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.469/54
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ142/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
พ41/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ